Πολλές είναι οι προκλήσεις για το νέο διαχειριστή των περιουσιακών στοιχείων της πρώην Λαϊκής Τράπεζας Κλεόβουλο Αλεξάνδρου. Τέσσερα σχεδόν χρόνια μετά την απόφαση του Eurogroup για κούρεμα των καταθέσεων και το λουκέτο της Λαϊκής οι κουρεμένοι καταθέτες βλέπουν ότι δεν έχει πωληθεί κανένα περιουσιακό στοιχείο της τράπεζας.