10:51, 15/08/2013
Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Το πέναλτι και η έκπτωση 10%

Φόρος Ακίνητης Περιουσίας - Το πέναλτι και η έκπτωση 10%

Written by 
Rate this item
(0 votes)

Το Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων με ανακοίνωση του ενημερώνει το κοινό για τις επιστολές που θα αποσταλούν σχετικά με την καταβολή του Φόρου Ακίνητης Περιουσίας. Τι πρέπει να γνωρίζει ο πολίτης.

Στην ανακοίνωση σημειώνεται ο φόρος που προκύπτει πληρωθεί τουλάχιστον ένα μηνα πριν τη λήξη της πιο πάνω προθεσμίας, δηλαδή πληρωθεί μέχρι τις 16/10/2013, τότε θα παραχωρείται έκπτωση 10% επί του οφειλόμενου φόρου. Σε αντίθετη περίπτωση αν η πληρωμή γίνει μετά τις 15/11/2013, θα υπάρχει πρόσθετη χρηματική επιβάρυνση 10% επί του οφειλόμενου φόρου, συν τους οποιουσδήποτε νενομισμένους τόκους και τα διοικητικά προστίματα που προβλέπονται στη νομοθεσία.

Συντελεστές Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας

1. Οι συντελεστές Φόρου Ακίνητης Ιδιοκτησίας για το έτος 1980 και μετά είναι οι ακόλουθοι :

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Πληροφορούνται όλες οι εταιρείες, οργανισμοί, άτομα κάτοικοι Κύπρου και μη, οι οποίοι κατά την 1.1.2013 είχαν στο όνομα τους εγγεγραμμένη ή μισθωμένη ακίνητη περιουσία με συμβόλαιο μίσθωσης κατατιθεμένο στο Κτηματολόγιο και οι οποίοι δεν εξαιρούνται ρητά από τον νόμο Περί Φορολογίας Ακίνητης Ιδιοκτησίας ότι, υπέχουν υποχρέωση υποβολής δήλωσης (Ε.Πρ. 303)

Πια αναλυτική περιγραφή μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εσωτερικών Προσόδων. Σημειώνεται επίσης ότι οι πληρωμές θα μπορούν να γίνουν και διαδικτυακά

Η καινοτομία

Στην ιστοσελίδα του κτηματολογίου υπάρχει σε πιλοτική μορφή το πρόγραμμα όπου μπορείτε να βρείτε τεκτονικά πληροφορίες για το τεμάχιο γης σας.

Rate this item
(0 votes)